TƯỞNG NIỆM lần thứ 15 nhà thơ TRẦN THÚC VŨ: tức BÙI KIM ĐÍNH-TRẦN PHIÊN NGUNG tác giả ‘NAM THIÊN NHẤT TUYỆT KIẾM”

Nhà thơ Trần Thúc Vũ tức Bùi Kim Đính đã từ giã chúng ta từ năm 2005. Mười lăm  năm trong cuộc sống nhiều bận rộn, đổi thay đến mức Continue Reading …