TỔNG HỢP TIN, HÌNH ẢNH & VIDEO BUỔI LỄ TRAO GIẢI NHÂN QUYỀN 2019 TỔ CHỨC TẠI THƯỢNG VIỆN CANADA (THỦ ĐÔ OTTAWA Dec.07-2019)

CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Đặc Phái Viên Thục Hiền Phỏng Vấn TS Nguyễn Bá Tùng:  http://radiodlsn.com/2019/12/12/cau-chuyen-nhan-quyen-dac-phai-vien-thuc-hien-phong-van-ts-nguyen-ba-tung/ Video do Nguyễn Tâm An thực hiện Xin bấm vào xem bản tin từ Continue Reading …