GIỚI THIỆU 2 TÁC PHẨM “HOÀNG SA, TRƯỜNG SA, CHỦ QUYỀN LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM” CỦA NHÀ BIÊN KHẢO PHẠM TRẦN ANH & “THI VĂN THỜI ĐẠI” CỦA NHÀ THƠ VŨ LANG (Jan 27th.2024)

Vài hình ảnh trong ngày ra mắt sách, cũng là Sinh nhật 80 của Nhà biên khảo, sử gia PHẠM TRẦN ANH: ĐOẠN TRƯỜNG AI CÓ Ở TÙ MỚI HAY-Bút Continue Reading …