NHẠC ĐẤU TRANH

Posted on by
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

các nhạc phẩm của Phan Văn Hưng

do chinh tác giả hát

các nhạc phẩm của Nguyễn Văn Thành

do chinh tác giả hát

Title

Giọng hát của các anh chị sinh hoạt trong Diễn Đàn Paltalk

Một Đời Yêu Quê Hương

trong Diễn Đàn Paltalk

Chống Bạo Quyền CS

trong Diễn Đàn Paltalk