TƯỞNG NIỆM THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN (1939-2012) NĂM THỨ 11: “TRẢ LẠI DANH DỰ & SỰ THẬT CHO NHÀ THƠ”(Diễn giả: nhà báo TRẦN PHONG VŨ & ông NGUYỄN KÝ) từ Nam California (Oct 01rt.2023)

              “Thời gian trôi qua thật mau. Mới ngày nào, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện còn hiện diện giữa chúng ta. Không ngờ….. tưởng như chỉ trong Continue Reading …