VIDEO NÓI VỀ NGOẠI GIAO VỚI TÀU CỘNG TRONG TRANH LUẬN GIỮA PHÓ TT PENCE & THƯỢNG NGHỊ SĨ HARRIS

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nghe đoạn video này để nghe tận tai lập trường đối ngoại với Trung Cộng của Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống đảng Dân Chủ TNS Kamala Harris và đảng Cộng  Hòa Phó Tổng Thống Mike Pence.
Chúng ta thấy viễn ảnh chống Trung Cộng sẽ trái ngược nhau như thế nào tùy thuộc vào cuộc bầu cử 11/03/2020.
– Qua cách diễn đạt của Bà Harris trong tranh luận: nếu đảng Dân Chủ thắng, đối với Trung Cộng có lẻ theo như cách 8 năm của thời TT Obama và Biden! Bà chê trách đường lối đối ngoại của TT Trump và Pence đối với Trung Cộng hiện nay bằng cách dè bỉu danh từ trade-war  (Cuộc chiến Thương mại)….
Bà này chưa hiểu gì về chế độ Cộng Sản, bà là một người theo trường phái “liberal” trong đảng Dân Chủ mà Phó Tổng Thống Mike Pence  đã  nói với bà Harris hôm qua rằng: “most liberal Senate in USA  in year 2019 and more liberal than Sander!”