TRỌN BỘ 17 CHƯƠNG AUDIO ‘HỒI KÝ NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG” (tác giả Phạm Gia Đại)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“Những Người Tù Cuối Cùng” là cuốn hồi ký ghi lại những giai đoạn lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) sau khi Sài Gòn sụp đổ tại miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hồi ký cũng ghi lại những trang sử oai hùng của quân dân cán chính VNCH chống lại cộng sản Bắc Việt. Hồi ký cũng ghi lại chính sách thâm độc “khoan hồng” “cải tạo” của chính quyền cộng sản để trả thù và tiêu diệt những nhân tài của chế độ VNCH trong những trại giam hủy diệt con người, sau khi cộng sản chiếm đoạt được miền Nam. Tác giả là một trong 20 người tù cuối cùng ra khỏi trại giam sau 17 năm tù tội và lưu đầy, viết cuốn hồi ký này để tỏ lòng biết ơn đến Trời Phật, Ơn Trên, đến gia đình, những người mẹ, người vợ, anh em, họ hàng, và những bạn tù đã từng chia cơm xẻ áo cho nhau trong những năm tháng đen tối nhất của đời người, đến Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã can thiệp để kẻ thù phải thả hết những người tù cuối cùng ra khỏi trại giam và để họ được ra đi định cư theo chương trình nhân đạo Humanitarian Operation (H.O) của Mỹ. Chân thành cám ơn hai giọng nữ truyền cảm Ngọc Đỗ, Bích Ngọc Nguyễn đã thu âm cùng tác giả, và one-man band Anh Tuấn Trần đã bỏ nhiều công sức giúp audio hồi ký này hoàn tất.

Chương 1: Sài Gòn Ngày Tháng Cuối:

Chương 2: Cánh Cửa Địa Ngục: 

Chương 3: Ba Người Tù Tổ Điện

Chương 4: Những Người Tù Áo Hoa

Chương 5: Người Tù Bất Khuất

Chương 6: Anh Hùng Sư Đoàn 5

Chương 7: Huyền Thoại về Một Vị Sư

Chương 8: Tấm Lòng Người Vợ

Chương 9: Sức Người Trong Vòng Xoay Định Mệnh

 Chương 10: Những Giấc Chiêm Bao

Chương 11: Thân Mẫu Tại Đường -Như Lai Tại Thế

Chương 12: Chuyến Tầu Xuôi Phương Nam

Chương 13: Thăm Nuôi Trong Trại Giam

Chương 14: Một Thoáng Yêu Người

Chương 15: Ngày Trở Về

Chương 16: Thành Phố Kỷ Niệm

 

Chương 17: Bến Bờ Tự Do