TÌNH HÌNH NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG TẠI CUBA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mời quý khán thính giả nghe bình luận thời sự của Chanel VNP (Vietnamese Nationalist Party) về “tình hình người dân xuống đường biểu tình đòi lật đổ chế độ Cộng Sản Cuba” của anh Lê Thành Nhân và Phan Thanh Châu ngày 22/07/2021: