TIẾNG THỜI GIAN-TÂN ẢNH NHÂN VĂN MỪNG SINH NHẬT 82 NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (March 27-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Lam Phương: người nhạc sĩ tài hoa, bình dị, hiền hòa và khiêm tốn – Người viết: Phan Anh Dũng:
http://cothommagazine.com/index.php…

Jeannie’s Birthday Surprise with Mama Mai:
https://www.youtube.com/watch?v=5kkztBZwm-g

Lam Phương, người nhạc sĩ của khăn tay và nước mắt
Trịnh Thanh Thủy: http://chimvie3.free.fr/62/trinhttn_LamPhuong_062.htm

Nhạc sĩ Lam Phương: Một đời thăng trầm:
https://kontumquetoi.com/2013/08/25/nghe-nhac-lam-phuong/

Văn học nghệ thuật VNCH: Nhạc sĩ Lam Phương, những dấu ấn thăng trầm, Trường Kỳ:
http://dannews.info/…/van-hoc-nghe-thuat-vnch-nhac-si-lam-…/

Vinh Danh Nhạc Sĩ Lam Phương, Việt Hải Los Angeles:
https://saigonocean.com/gocchung2…/html/2015thang4-01-15.htm

Cô Đơn và Một Mình, Việt Hải Los Angeles:
http://www.ninh-hoa.com/VietHai-CoDonVaMotMinh.htm

Nhạc sĩ Lam Phương và Những Sáng Tác Bất Hủ… 
http://www.saigonreport.com/musicasia/nhac-lam-phuong/

Paris et Son Amour Éternel:- Việt Hải Los Angeles:
http://www.ninh-hoa.com/VietHai-ParisEtSonAmourEternel.htm 

Nhạc sĩ Lam Phương, người làm tròn sứ mệnh của âm nhạc 

https://adammuzic.vn/nhac-si-lam-phuong-nguoi-lam-tron-su-menh-cua-am-nhac-phan-1/