ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI CUỘC TRONG THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG-Gs TRẦN HUY BÍCH & Gs NGUYỄN TRUNG QUÂN ( Sept. 07-2019 )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

         Thứ Bảy , ngày 7 tháng 9- 2019, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Phật Giáo Điều Ngự đã có hai sinh hoạt đặc biệt, được nhiều người chú ý và tham dự, trong đó có buổi nói chuyện về cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

       Giáo sư Trần Huy Bích và giáo sư Nguyễn Trung Quân là người đã mở đầu cho buổi sinh hoạt mới của Trung Tâm Sinh hoạt cộng đồng Điệu Ngự : Giám Đốc là Giáo sư Vân Bằng với chủ đề ” ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI THẾ TRONG THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG ”