THƠ TÌNH THỜI THẤT THẬP (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be a black-and-white image of 1 person, standing and outdoors

May be an image of 1 person, standing and military uniform

* dung nhan của anh ấy và chị ấy ngày xưa (QD)

Nhớ lần đó khi anh mới gặp em
Vì tưởng lầm do ông trời sắp đặt
Nên đã dọn đời anh vào đôi mắt
Mà lại không hỏi ý kiến chủ nhà
Em thương tình không nỡ đuổi anh ra
Anh được trớn cất luôn chòi ở lậu
Rồi giải thích đó là do duyên nợ
Rất hiên ngang anh cột sợi tơ hồng
Làm như vầy anh cứ tưởng mình ngon
Nhưng khi hiểu thì té ra không phải
Nói cho đúng em mới là cao thủ
Hai tay không bất chiến tự nhiên thành
Hai tay không em bắt gọn tù binh
Rồi tuyên án một trăm năm mới đủ
Đâu ai mượn anh đưa đầu vô rọ
Đành dể thương ở mãi tới bây giờ
Quan Dương