ANH ĐỘI DZIÊN THỨC DẬY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Anh đội dziên thức dậy
Thấy balô mất rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Anh nghi ngờ Bác lấy
Bác ơi Bác có thấy
Balô của cháu không
Chú làm mất của công
Phải trình lên đảng uỷ
Nhưng nể tình đồng chí
Bác bày cho cách này
Nội trong ngay đêm nay
Chôm balô thằng khác
Anh đội dziên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng dzui sướng mênh mông
Anh nhập băng của Bác