TANG LỄ THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO (1933-2020)-(VATV)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tang lễ của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo do p.v Võ Thành Nhân thực hiện với ái nữ của Tướng Lê Minh Đảo , cô Lê Bích Phượng .

Video clip phóng sự của VATV-HTĐ, ghi nhận Lễ An Táng Cố Thiếu tướng Louis Lê Minh Đảo, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Ông từ trần ngày 19/03/2020 tại Connecticut, hưởng thượng thọ 87 tuổi,
và đã vĩnh viễn an nghỉ tại Fairfax, Virginia, vào ngày Thứ Sáu, 27/03/2020….
Trong niềm thương yêu và kính trọng  của Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận, cũng như ở nơi xa, rất tiếc đã không có cơ hội chào vĩnh biệt, và tiễn đưa người Chiến Sĩ Anh Hùng đến nơi an nghĩ cuối cùng…Vì đại dịch giới hạn số người tham dự, nên Lễ An Táng Cố Thiếu tướng chỉ có những người thân trong gia đình hiện diện.

Phần tường trình của Anh Võ Thành Nhân và Cô Lê Bích Phượng , video clip do Anh Đậu Thanh Vân và Nguyễn Trung Hiếu thực hiện.