PHI ĐOÀN TRƯỞNG THIẾU SINH QUÂN KHÔNG QUÂN HOA KỲ: ANH THƯ PHẠM 14 TUỔI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mới thoáng nhìn em, không ai có thể ngờ một cô bé nhí nhảnh, dễ thương lại là Phi Đoàn Trưởng Thiếu Sinh Quân Không Quân trẻ nhất trong lịch sử Thiếu Sinh Quân Không Quân Hoa Kỳ, từ năm 1941 đến nay! cô bé 14 tuổi này tên là Anh Thư Pham!