TỔNG THỐNG TRUMP CẦU NGUYỆN CHO QUỐC THÁI DÂN AN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM
Mặc dù các cuộc biểu tình thâu đêm suốt sáng đang đe dọa an ninh nhiều thành phố trên khắp 50 tiểu bang, nhưng Tổng Thống Donald Trump vẫn tuyên bố ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối ôn hòa, các chính phủ tiểu bang vẫn thông cảm và tôn trọng sự phẫn nộ của người biểu tinh, TT Trump nói: “Rất quan trọng là chúng ta có những cuộc biểu tình phản đối ôn hòa và ủng hộ quyền của người biểu tình đó”
Hầu hết các quốc gia, ngay cả bị cai trị dưới chế độ độc tài, công nhận quyền tự do biểu tình của người dân, trừ 11 nước trong đó khối cộng sản chiếm một nửa, Việt Nam, Tàu, Lào. Bắc Hàn, Cuba. Biểu tình có thể lật đổ chính quyền, nhưng nhân quyền còn có giá trị hơn bất cứ chế độ hay chủ nghĩa nào.
Không có chế độ, đảng phái, lãnh tụ nào không sợ bị lật đổ, nhưng hầu hết các quốc gia công nhận quyền biểu tình ôn hòa đều biết tôn trọng quyền dân, họ không hèn nhát như các đảng phái, chính quyền, chế độ lẩn trốn sức mạnh của dân chủ, đặt đảng, chế độ trên tổ quốc, trên nhân dân. Họ cũng không lỳ mặt trơ trẽn, lừa dối ra lệnh viết mớ giấy lộn gọi là hiến pháp trong đó ghi tôn trọng ‘quyền tự do lập hội, tư tưởng, biểu tình’ mà trốn chui trốn nhủi như lươn, lấy hết lý do này, lý trấu nọ không dám luật hóa điều này. Hèn nhát đến thế thì thôi.
Giaquoc Nguyen