LỄ THĂNG CẤP CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT- VỊ TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT ĐẦU TIÊN (hungca suviet)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Published on Aug 7, 2014

” Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt: Một Vị tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên ”
• Xin Chúc Mừng Anh Lương Xuân Việt cùng gia Đình, hôm nay làm lể chính thức tiếp nhận Phong Quân Hàm TƯỚNG lãnh của Quân Đội Hoa Kỳ tại căn cứ Quân Sự Hoa Kỳ ở Tiểu Bang TEXAS. Tướng Lương Xuân Việt được Tổng Thống Barack Obama đích danh đề cử thăng cấp Chuẩn Tướng và cũng đã được hầu hết các Tướng Lãnh và Nghị Viên, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ chấp thuận và tán thành hôm 20/05/2014.
• Hôm nay Thứ Tư ngày 6 Tháng 8 Năm 2014, là ngày Trọng Đại và vui nhất của Hấu hết tất cả Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lưu Vong tại Hãi Ngoại. Đầy là Niềm Vinh Dư. Niềm Tự Hào và Sư Thành công của một Cộng Đồng Lưu Vong rất nhỏ bé sống tại Hoa Kỳ, Nhưng rất Thành Công và Thành Danh nhất trong hầu hết các Cộng Đồng khác đang sanh sống tại Hoa Kỳ.