TƯỞNG NIỆM 28 NĂM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN & VINH DANH MẠNG LỨỚI NHÂN QUYỂN VIỆT NAM (Ellen Nguyen)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Published on May 28, 2017

Buổi tưởng niệm này do một tổ chức có tên là Visual Artists Guild bảo trợ và tổ chức, đồng thời họ cũng vinh danh Mạng Lưới Nhân Quyền VN.
Quay phim và thuyết minh: chị Tâm An