KỶ NIỆM NGÀY MAGA Nov.14-2020 (Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc)

Hôm nay làm bổn phận dân
Cô Vít chẳng sợ – cóc cần ta đi
Cùng triệu dân tụ tập về
Chống gian lận phiếu – lão dê Bại Ðần
Bạn bè vừa gặp đã thân
Vì cùng chiến tuyến quyết dành Tự Do
Ðám chó Dân Chủ tráo cờ
Xã hội chủ nghĩa – nhập vô Cộng Tầu
Cả đời sống thoáng đã lâu [1]
Làm sao có thể cúi đầu chịu thua
Bọn giặc theo đảng của Lừa
Chủ trương tráo phiếu – khỏi thua Ông Trùm [2]
Bại Ðần qùy gối khom lưng
Phải nhờ chệt cộng chống lưng đỡ giùm
Gian lận lá phiếu tứ tung
Thấy ông Trump thắng – vội ngừng đếm ngay
Tới chừng vừa sáng sớm ngày
Hơn một triệu phiếu còn đây – đếm liền
Không ngờ thổ tả lại điên
Lấy khăn che cửa khó nhìn vô trong

[1] Yêu Tự Do

Không cho Bảo Thủ vào phòng
Chúng tôi thành thật – vào trong làm gì
Xin mời hãy đứng xa đi
Dùng ống dòm ngó – có gì khác đâu
Kẻ gian chẳng ngại đuôi đầu
Khác nào giun sán – chúng đâu phải người
Chỉ chuyên sống bám vào thôi
Ký sinh trùng đó mọi người biết không
Trăm triệu dân quyết một lòng
Yêu người Tổng Thống cầu mong là người
Công bằng đếm phiếu lên ngôi
Làm bốn năm nữa xong rồi nghỉ hưu
Chúng ta mong ước một điều
Chính nghĩa sẽ thắng – diệt tiêu phản tà
Trăm năm trong cõi người ta
Nếu ngài Trump thắng, đúng là Siêu Nhân
Dẫu ngàn lang sói vây quần
Bốn năm mãnh hổ vững chân như đồng
Hồn thơ nay trở lại lòng
Xin mời anh chị nhất lòng vững tin

[2]  TT Trump