ĐÊM TÙ CỦA NGƯỜI CẢI TẠO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ba gian mái rạ, vách bùn rơm
Tám chục tù nhân chẳng chiếu giường
Nền đất cỏn con, người một khoảng
Màn trời lồng lộng, gió mười phương
No nê dạ tiệc, bày muỗi, rệp
Vui vẻ hòa ca, lũ nhái, ương
Chỉ có NGƯỜI TÙ là khốn khổ …
Đêm dài, bụng rỗng, lạnh da, xương !
Ngô Minh Hằng
12.5.1979