CHUYỆN NĂM ĐỨA TRONG TẤM HÌNH (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

Năm đứa trong tấm hình có bốn đứa còn non
Một đứa sanh ở Việt Nam bốn đứa kia ở Mỹ
Đứa ở Việt Nam chấp bốn đứa kia cộng tuổi
Tụi nó một bầy nhưng chỉ mới một phần ba
Tuổi không cùng nhưng năm đứa hợp rơ
Mỗi lúc gặp nhau là ôm hun thắm thiết
Có câu nói khi yêu sá gì tuổi tác
Giờ nghiệm vô rồi thấy quả thật y chang
Bốn đứa kia gọi đứa nọ bằng ông
Còn đứa nọ gọi bốn đứa kia bảo bối
Nếu ai đó mang thúng vàng đến đổi
Thì chắc chắn rằng đứa nọ lắc đầu ngay
Nói cho cùng khi cọ đọ với tương lai
Vàng có quí nhưng không làm ra tụi nó
Còn tụi nó thì làm ra vàng quá dễ
Bởi căn nguyên bốn đứa quí hơn vàng
Ông một thời mộng vá núi lấp sông
Mộng không thành đi đong luôn nghiệp nhỏ
Nhưng như vậy không có nghĩa là tuyệt lộ
Bốn đứa mai này nhớ vạch lối cho ra
Cho dù thế nào ông cũng phải đi xa
Nhưng thiên đạo vận nhi vô sở tích *
Đến lúc đó dẫu ông không còn có mặt
Nhưng trên bàn thờ nhang khói nhịp đùi vui
29/07/19
Quan Dương
*Thiên đạo vận nhi vô sở tích : đạo trời luôn xoay chuyển không hề bí lối