CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG MỚI CỦA HOA KỲ TẬP TRUNG VÀO TRUNG CỘNG

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tuyên bố: Bất chấp chiến tranh của Nga, Trung Cộng vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ

Được  sự  đồng  thuận  của  Quốc  Hội  Hoa Kỳ,  ngày  27/10  Bộ  Quốc  Phòng  Hoa  Kỳ  công  bố  Chiến  Lược  Quốc  Phòng  Mới  (CLQPM) xem  Trung  Cộng  là  nguy  cơ  lớn  nhất  đối  với  nền  an  ninh  Hoa  Kỳ  không  những  hôm  nay  mà  còn  nhiều  thập  niên  tới,  cho  nên  cần  tăng  cường  hơn  nữa  năng  lực  quân  sự  của  Mỹ.

Vào  đầu  tháng  này,  Tổng  Thống  Mỹ  Joe  Biden  đã  công  bố  Chiến  Lược  An  Ninh  Quốc  Gia  của  Tòa  Bạch  Ốc,  nay  Chiến  Lược  Quốc  Phòng  Hoa  Kỳ  với  nội  dung  nhấn  mạnh  Trung  Cộng  là  đối  thủ  cạnh  tranh  chính  của  Mỹ.  CLQPM viết: “Trung  Cộng  sẽ  vẫn  là  đối  thủ  cạnh  tranh  chiến  lược  quan  trọng  nhất  của  Mỹ  trong  nhiều  thập  niên  tới”.

Tài  liệu  CLQPM  Mới  vừa  công  bố  dài  80  trang,  Ngũ  Giác  Đài  cũng  chú  trọng  tăng  cường  với  các  đồng  minh,  coi  đây  là  một trong những nhân  tố  chủ  yếu  trong  chiến  lược  phòng  thủ  của  Mỹ. 

Trọng  tâm  CLQPM  của  Bộ  Quốc  Phòng  Hoa  Kỳ  là  “răn  đe  kết  hợp”  (integrated  deterrence)  –  có  nghĩa  là  Washington  sẽ  sử  dụng  đồng  bộ  sức  mạnh  quân  sự  (trong  đó  có  vũ  hạt  nhân),  áp  lực  kinh  tế  và  chính  trị,  hợp  tác  cùng  các  đồng  minh  mạnh  mẽ  –  để  ngăn  chặn  kẻ  thù  tấn  công  nước  Mỹ. 

Đáng  chú  ý,  CLQPM  của  Mỹ  còn  quyết  định  “sẽ  đưa  thêm  yếu  tố  biến  đổi  khí  hậu  vào  những  đánh  giá  về  mối  đe  dọa”  cũng  như  nâng  cao  “khả  năng  chống  lại  các  cơ  sở  quân  sự”  và  tính  đến  “những  hiện  tượng  thời  tiết  khắc  nghiệt”  trong  các  quyết  định  về  huấn  luyện  và  trang  bị  cho  quân  đội  Hoa  Kỳ.

Bên  cạnh  CLQPM,  Bộ  Quốc  Phòng  còn  báo  cáo  cập  nhật  về  tình  hình, bố  trí  vũ  khí  nguyên  tử  và  xác  định  vai  trò  của  kho  vũ  khí  nguyên  tử  là  dùng  ngăn  chặn  những  cuộc  tấn  công  nguyên  tử  và  phi  nguyên  tử  của  nước  ngoài  vào  Hoa  Kỳ  gây  những hậu  quả  có  tầm  vóc  chiến  lược.

Báo  cáo  cũng  kiến  nghị  tăng  cường  nghiên  cứu  và  phát  triển  các  kỹ  thuật  công  nghệ  tối  tân,  bao  gồm  hỏa  tiễn  siêu  thanh,  an  ninh  không  gian  mạng,  trí  tuệ  nhân  tạo  (AI),  và  vũ  khí  năng  lượng  định  hướng.

Báo  cáo  đồng  thời  đưa  ra  những  cảnh  báo  nghiêm  khắc  đối  với  Bắc  Hàn  vừa  tiến  hành  hàng  loạt  bắn  hỏa  tiễn  và  tiến  hành  thử  nghiệm  nguyên  tử  lần  thứ  bảy  trong  thời  gian  tới.

Đây  là  lần  đầu  tiên  Ngũ  Giác  Đài  công  bố  đồng  loạt  ba  văn  kiện  chiến  lược  gồm  chiến  lược  quốc  phòng  và  các  chiến  lược  phòng  thủ  dùng  hỏa  tiễn  cũng  như  vũ  khí  hạt  nhân.

Bộ  trưởng  Quốc  phòng  Lloyd  Austin  có  viết  trong  phần  giới  thiệu  về  Chiến  Lược  Quốc  Phòng  Mới  rằng:  “Tôi  rút  ra  kết  luận  này  dựa  trên  cơ  sở  những  nỗ  lực  của  Trung  Cộng  liên  tục  thúc  đẩy  uy  quyền  độc  tài  trong  vùng  Ấn  Độ-Thái  Bình  Dương  và  hệ  thống  quốc  tế,  đồng  thời  nhận  thức  sâu  sắc  về  những  ý  định  được  thể  hiện  rõ  ràng  của  họ  là  hiện  đại  hóa  và  mở  rộng  quân  sự  nhanh  chóng”.

Hồ  sơ  CLQPM cảnh  báo  Trung  Cộng  đang  tìm  cách  phá  hoại  các  liên  minh  của  Mỹ  ở  khu  vực  Ấn  Độ – Thái  Bình  Dương,  đang  tiến  hành  các  hoạt  động  cưỡng  chế  đối  với  Đài  Loan  và  gây  ra  mối  đe  dọa  tiềm  tàng  cho  nước  Mỹ  bằng  các  cuộc  tấn  công  mạng  vào  các  cơ  sở  và  hệ  thống  kỹ  thuật  công  nghiệp  nước  Mỹ.

Nguồn  tin  từ  tờ  Wall  Street  Journal  cho  hay,  Chiến  Lược  Quốc  Phòng  Hoa  Kỳ  được  phát  hành  4  năm  một  lần  và  nội  dung  tài  liệu  kèm  theo  được  công  bố  với  2  tài liệu:  Một  là  về  học  thuyết  và  kế  hoạch  nguyên  tử  của  Mỹ,  thứ hai là về  việc  bảo  vệ  lãnh  thổ  và  lực  lượng  của  Mỹ  đối  với  các  cuộc  tấn  công  bằng  hỏa  tiễn  của  địch.

Tài  liệu  còn  cho  biết  khả  năng  chiến  tranh  mạng  và  không  gian  của  Trung  Cộng  và  Nga  có  thể  đe  dọa  các  cơ  sở  kỹ  thuật  công  nghiệp  quốc  phòng,  hệ  thống  huấn  luyện  quân  sự,  hệ  thống  định  vị  toàn  cầu  [GPS].  Những  điều  đó  gây  nguy  hiểm  cho  nền  an  ninh  cho  Mỹ  nhiều  hơn  khủng  bố nước  ngoài.

Chiến  lược  phòng  thủ  của  chính  quyền  Mỹ  thời  cựu  Tổng  Thống  Trump  được  công  bố  vào  tháng  01/2018  cũng  liệt  kê  Trung  Cộng  và  Nga  là  hai  mối  đe  dọa  lớn.  Tuy  nhiên,  các  quan  chức  chính  quyền  đương  nhiệm  của  TT  Biden  cho  biết  tài  liệu  chiến  lược  mới  được  xây  dựng  dựa  trên  chiến  lược  từ  thời  Tổng Thống Trump  nhưng  còn  nhấn  mạnh  hơn  vào  tham  vọng  của  Trung  Cộng.

Một  số  quan  chức  và  ngành  lập  pháp  của  lưỡng  Đảng  Hoa  Kỳ  đã  đặt  câu  hỏi  liệu  các  hành  động  của  Bộ  Quốc  Phòng  có  đủ  nhanh  chóng  để  chuẩn  bị  cho  quân  đội  Mỹ  phát  triển  khả  năng  hay  không?  Các  cựu  quan  chức  và  chuyên  gia  quân  sự  của  Bộ  Quốc  Phòng  cũng  đã  nêu  lên  sự  lo  ngại  về  khả  năng  trong  5  năm  tới  ngăn  chặn  xâm  lược  của  Trung  Cộng  xâm  lăng  Đài  Loan.  “Vẫn  còn  thiếu  phần  then  chốt  của  nan  đề  răn  đe:  Trọng  tâm  của  Bộ  Quốc  Phòng  để  tăng  nhanh  và  mở  rộng  việc  khai  triển  các  khả  năng  mới  cần  thiết  để  răn  đe  Trung  Cộng  trong  5  năm  tới”.

Hai  cựu  quan  chức  hàng  đầu  của  Bộ  Quốc  Phòng  Hoa  Kỳ là  Michele  Flournoy  và  Michael A. Brown  vào  tháng  trước  đã  viết  trên  tờ  Foreign Affairs.  “Ngũ  Giác  Đài  đang  phát  triển  các  khả  năng  tấn  công  và  phòng  thủ,  tuy  vậy  để  thiết  kế  và  chế  tạo  điều  này  sẽ  mất  nhiều  thập  niên,  trong  khi  các  công  nghệ  mới  nổi  đang  thay  đổi  bản  chất  của  chiến  tranh  nhanh  hơn  thế”.  Giới  chức  quốc  phòng  Hoa  Kỳ  đã  bác  bỏ  những  luận  cứ  của  Flournoy  và  Brown  trong  cuộc  họp  báo  hôm  thứ  Năm  (27/10)  rằng:  Việc  Ngũ  Giác  Đài  chi  hàng  tỷ  đô  la  cho  vũ  khí  cho  thấy  họ  đang  tập  trung  vào  nhu  cầu  “chống  lại  rủi  ro  trong  ngắn  hạn”.

Ngoài  ra,  đánh  giá  tư  thế  vũ  khí  nguyên  tử  đã  làm  nổi  lên  cuộc  tranh  luận  tại  quốc  phòng  Mỹ.  Nhìn  chung,  hoan  nghênh  nỗ  lực  hiện  đại  hóa  của  nguyên  tử  đối  với  3  binh  chủng  Hải,  Lục,  Không  quân  Hoa  Kỳ.  Về  cách  sử  dụng  nguyên  tử  lặp  lại  quan  điểm  của  chính  quyền  Hoa  Kỳ  thời  Tổng  thống  Barack Obama  là  vai  trò  cơ  bản  của  vũ  khí  nguyên  tử  là  răn  đe  những  ai  tấn  công  nguyên  tử  và  Washington  sẽ  chỉ  xem  xét  sử  dụng  vũ  khí  nguyên  tử  để  bảo  vệ  lợi  ích  của  Mỹ  và  các  đồng  minh.

Một điểm gây tranh luận là quyết định từ bỏ kế hoạch chế tạo hỏa tiễn hành trình phóng từ biển được trang bị đầu đạn hạt nhân, dự kiến ​​được bắt đầu vào năm 2035. Phe ủng hộ cho rằng kế hoạch đó sẽ cung cấp cho Mỹ giải pháp thay thế là một cuộc tấn công hạt nhân nhẹ hơn.

Về vấn đề này, Ủy viên Mike Rogers của Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện lưu ý rằng các giới chức quân đội ủng hộ kế hoạch này, ông cho biết các nhà lập pháp sẽ thúc đẩy tài trợ. Ông nói: “Đất nước chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân chưa từng có từ Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn”.

Trong  khi  đó  Bộ  trưởng  Lloyd  Austin  cho  biết  tại  một  cuộc  họp  báo  hôm  thứ  Năm  rằng  Hoa  Kỳ  đang  có  một  kho  vũ  khí  nguyên  tử  khá  lớn  nên  không  cần  một  loại  vũ  khí  như  vậy.

Ngoài  ra,  một  báo  cáo  riêng  về  đánh  giá  phòng  thủ  hỏa  tiễn  cũng  đã  được  công  bố  hôm  thứ  Năm  (28/10).  Việc  Trung  Cộng  phát  triển  hỏa  tiễn  siêu  thanh  và  việc  Nga  sử  dụng  rộng  rãi  hỏa  tiễn  hành  trình,  hỏa  tiễn  đạn  đạo  và  máy  bay  không  người  lái  ở  Ukraine  đã  gây  chú  ý  mới  đến  vai  trò  của  hệ  thống  phòng  thủ  của  Hoa  Kỳ.

Từ  tháng  Ba  năm  2022,  cơ  quan  chức  năng  Mỹ  đã  có  phiên  bản  tuyệt  mật  của  Chiến  Lược  Quốc  Phòng  Mới  được  lưu  hành  nội  bộ  trong  Ngũ  Giác  Đài  với  mục  đích  lập  kế  hoạch  và  ngân  sách,  sau  đó  phiên  bản  này  được  chia  sẻ  với  Quốc  Hội.  Phiên  bản  đã  được  giữ  kín  cho  đến  khi  Tòa  Bạch  Ốc  công  khai  chiến  lược  an  ninh  quốc  gia.