CẤM ĐẦU HÀNG (Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Đọc trên trang Phạm Lưu Vũ mới đầu thấy nói Thái Bá Tân quay xe rồi bây giờ không phải quay xe mà là bọn chiếm dụng trang của Thái Bá Tân quay xe.
Vậy quay xe là gì vậy? Dân Nam Bộ gọi nó là “đầu hàng”. Với một thằng cầm bút dám sống chết vì nhân dân thì không có chuyện đầu hàng…
BÙI CHÍ VINH
May be a closeup of 1 person, smoking and indoor
CẤM ĐẦU HÀNG
Nếu đầu hàng trước 1975
Khi thằng sĩ quan huấn luyện quân trường Lam Sơn bắt tôi nhảy xuống cái ao đầy cứt
Chắc chắn tôi sẽ chụp súng M16 xả liên thanh cho nó tan nát óc
Và cũng chắc chắn luôn với bản án tử hình
Nếu đầu hàng sau 1975
Khi vài đứa chóp bu Thành Đoàn báo cáo tôi lý lịch bất minh, làm thơ đen có khả năng phản động
Chắc chắn tôi sẽ mai phục nhà từng đứa và dộng đầu chúng xuống đống bùn dưới cống
Và cũng chắc chắn luôn có thể vô tù
Nếu đầu hàng lúc ở đảo Long Sơn làm một chàng đặc công thủy ngây thơ
Bị thằng chính trị viên Tiểu đoàn cùng đám tay sai chụp mũ
Chắc chắn tôi sẽ tung lựu đạn vào cuộc đời chúng và ra tòa quân sự
Và cũng chắc chắn luôn không còn sống đến bây giờ
Nếu đầu hàng thì bây giờ làm gì có nhà thơ
Làm gì có một thi sĩ giang hồ trải qua hai lần quân lao hai chế độ mà vẫn ngang nhiên tồn tại
Vẫn xuất khẩu thành thi, vẫn giải quyết chuyện chính trường, phải quấy
Vẫn vạch mặt bọn bán đứng quê hương, bọn cõng rắn Tàu Cộng cắn gà nhà
Nếu đầu hàng thì bây giờ làm gì có nhà thơ…
BÙI CHÍ VINH