BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN THÁI ANH VĂN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

[TIN TAIWAN] BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ TỔNG THỐNG THÁI ANH VĂN TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG. Bản có phụ đề tiếng việt:

Posted by Khang Phuc on Wednesday, April 8, 2020