8 DẤU HIỆU CHO BIẾT CON NGƯỜI BỊ TẨY NÃO …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trong chế độ Cộng Sản người ta thường nghe đến hai chữ “tẩy não”.  Sỡ dĩ chế độ Cộng Sản làm như vậy vì họ muốn gây một ý thức hệ Cộng Sản vào trong đầu con người mà Cộng sản thường gọi là “con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa”.  Video dưới đây là dấu hiệu cho thấy một con người bị “tẩy não” – nhìn chung tại Việt Nam bị chế độ Cộng Sản Việt Nam nhồi sọ quá lâu không biết có bao nhiêu người lâm vào tình trạng bị tẩy não này.