XUÂN ƠI ! XUÂN VỀ CHƯA ? (Ngô Minh Hằng, Nguyễn Văn Thành, An Minh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

XUÂN VỀ CHƯA, XUÂN ƠI?

Thơ: Ngô Minh Hằng Nhạc: Nguyễn Văn Thành

Hoa vàng, mai thắm nở

Phải Xuân về đấy không ?

Quê hương, ơi, cách trở

Bao xuân rồi, nhớ mong !

 

Hăm mấy năm lưu lạc

Xuân về chưa, Xuân ơi!

Nhìn theo chòm mây bạc

Hồn Đống Đa bồi hồi

 

Quê ơi, thương nhớ lắm

Những mùa Xuân ngọc ngà

Dù xuân nghèo, tao loạn

Nhưng tình xuân thiết tha !

 

Quê ơi, thương nhớ lắm!

Mừng xuân, ai yến tiệc

Riêng ta còn mải miết

Đợi mùa xuân thái hòa

 

Đợi hoài sao chưa thấy?

Chỉ thấy mình đơn côi

Thấy cờ vàng vẫy gọi

Đàn con yêu bên trời

 

Xuân về chưa, Xuân ơi?

Quê ơi, bao giờ nhỉ?

Mùa Xuân được hồi sinh

Quê ơi, bao giờ nhỉ?

 

Nguời cho nhau ân tình …

Bao giờ đàn chim Việt

Bay về tổ ấm xưa

Tìm mảnh đời đã mất

Xuân ơi, Xuân về chưa???

XUÂN ƠI, XUÂN VỀ CHƯA?

Hoa vàng, mai thắm nở

Phải Xuân về đấy không ?

Quê hương, ơi, cách trở

Bao xuân rồi, nhớ mong !

 

Quê ơi, thương nhớ lắm

Những mùa Xuân ngọc ngà

Dù xuân nghèo, tao loạn

Nhưng tình xuân thiết tha !

 

Hăm mấy năm lưu lạc

Xuân về chưa, Xuân ơi,

Nhìn theo chòm mây bạc

Hồn Đống Đa bồi hồi

 

Mừng xuân, ai yến tiệc

Vui hưởng cái phồn hoa

Riêng ta còn mãi miết

Đợi mùa xuân thái hòa

 

Đợi hoài sao chưa thấy

Chỉ thấy mình đơn côi

Thấy cờ vàng vẫy gọi

Đàn con yêu bên trời

 

Quê ơi, bao giờ nhỉ

Mùa Xuân được hồi sinh

Nguời nhìn nguời tỉnh mộng

Tặng cho nhau nhân tình …

 

Bao giờ đàn chim Việt

Bay về tổ ấm xưa

Tìm mảnh đời đã mất

Xuân ơi, Xuân về chưa ???

Ngô Minh Hằng