VU LAN NHỚ MẸ (NĐT)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3870 VuLanNhoMENDTri

Mây giăng khuất nẻo non Đoài
Mẹ về bên ấy con hoài nhớ thương
Mẹ con cách trở đôi đường
Chí ba tất đất, dặm trường quá xa
Vàng thu mấy độ trôi qua
Đến mùa báo hiếu xót xa tấc lòng
Một thân gánh nặng lưng còng
Hy sinh đời mẹ nối dòng đời cha
Một đời bão táp phong ba
Chống chèo thân độc ráng mà nuôi con
Bao năm sức đã hao mòn
Con vừa khôn lớn nào còn mẹ đâu
Ngàn năm khắc dạ ân sâu
Ngàn năm chẳng thể tìm đâu mẹ hiền
Hương lòng dâng mẹ cửu tuyền
Nhớ thương thầm lặng trắng miền dương gian

NĐT