VNQDĐ : LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY TANG YÊN BÁY LẦN THỨ 90

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong tình hình đại dịch Virus Vũ Hán VNQDĐ đã làm lễ tưởng niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy lần thứ 90 trên hệ thống Internet toàn cầu. 

Part 1: Nghi Lễ Tưởng Niệm:

Part 2: Hội luận chính trị.