VĨNH BIỆT LÝ TỐNG- NGƯỜI ANH HÙNG “Ó ĐEN”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHIẾN SĨ ANH HÙNG LÝ TỐNG

Hội Không Quân QLVNCH đảm trách việc tổ chức Tang Lễ cho Chiến Sĩ Anh Hùng Lý Tống, đã đồng ý để an táng Chiến Sĩ Lý Tống tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, ở trung tâm Little Saigon, Orange County, California.

Nhà Tỉ Phú Hoàng Kiều sẽ đài thọ chi phí. Tập Thể Chiến Sĩ, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia sẽ sát cánh yểm trợ Hội Không Quân QLVNCH vùng San Diego. Vào ngày thứ-bảy 20-4-2019 và ngày chủ-nhật 21-4-2019.

Westminster Memorial Park
(Also known as Central Memorial Park)

14801 Beach Boulevard
Westminster, Orange County, California, 92683 USA
PHONE 714-893-2421