VĂN PHÒNG CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI, Office of Foreign Missions (OFM) (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Sáng nay tôi gọi điện thoại tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở Washington hỏi hai vấn đề: Thứ nhứt là khi nào họ đã gởi văn thư đến Bộ Ngoại Giao Trung Cộng ra lịnh đóng cửa Toà Tổng Lãnh Sự ở Houston. Thứ hai là ai đúng ai sai trong vụ khoá cửa lãnh sự quán và xậm nhập vào lãnh địa của Trung Cộng.
Sau một hồi chờ đợi và sau cùng cú phôn được chuyển đến một nhân viên am tường về quy luật ngoại giao liên quan đến lãnh sự quán và toà đại sứ. Anh ta cho biết văn thư yêu cầu đóng cửa Lãnh Sự Quán ở Houston được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gởi đi theo đường dây ngoại giao (diplomatic channels) từ Washington đến Bộ Ngoại Giao Trung Cộng ở Bắc Kinh, rồi sau đó Bắc Kinh mới chỉ thị cho Toà Tổng Lãnh Sự của họ đóng cửa. Văn thư này đã gởi đi trước 72 giờ thời hạn đóng cửa.
Câu trả lời thứ hai phức tạp hơn. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có “Văn Phòng Công Tác Nước Ngoài” gọi tắt là OFM (Office of Foreign Missions) có trách nhiêm tạo điều kiện tốt và an toàn cho các phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ trên thế giới và các phái bộ ngoại giao nước ngoài ở Hoa Kỳ.
Nhiệm vụ của văn phòng OFM trong vụ trục xuất này là vào kiểm tra Toà Tổng Lãnh Sự Trung Cộng để bảo đảm toà nhà và các dụng cụ không bị hư hại. Các ống nước phải được khoá để không bị rỉ nước. Nhân viên chữa lửa tháp tùng kiểm soát hệ thống phòng hoả có hoạt động hữu hiệu không.
Sau khi kiểm tra thì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ niêm phong toà nhà và bảo vệ không cho ai phá hoại hay gián điệp lẻn vào đặt máy nghe lén v.v. vì đó là trách nhiệm của nước chủ nhà (host country) phải bảo vệ phòng ốc khi khổ chủ tạm thời đi vắng.
Anh nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ này cho biết nhân viên ngoại giao Trung Cộng đã không thuộc bài và nhớ các điều trong Hiệp Ước Lãnh Sự mà họ đã ký kết nên mới khoá cửa và hô hoán như vậy. Đúng như tôi đã đoán mò khi thấy nhân viên cứu hoả tháp tùng và những người phá ổ khoá để vào có vóc dáng lực lưỡng và trang phục bình dị áo bỏ ngoài quần như nhân viên kỹ thuật.

https://www.state.gov/ofm?fbclid=IwAR332AfEJaB7JKUU3Dc9fO-oHKz7YenzYsJdyvof6mIbcOUYTxIbfRwwMkM

BÔNG LAU