TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN THÁNG TƯ ĐEN THỨ 45 (April-30-2020)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Phần 1.
Cao Xuân Khải, Erlinda Dương, Andy Hồ, Bs. Nguyễn Văn Nghi.

Phần 2.
Nguyễn Văn Vui, Sỹ Lương.

Phần 3.
Trần Long, Cao Thái Hải, Nguyễn Văn Lập, Trần Văn Đông.

Phần 4.
Trần Trọng Đạt, Phạm Trần Anh, Phan Tấn Ngưu, Lưu Văn Tươi.

Phần 5.
Cao Gia, La Cẩm Tú, Nguyễn Trung Châu, Nguyễn Văn Tánh.

Phần 6.
Nguyễn Trung Cao, Phạm Ðức Vượng, Từ Ðức Tháo.