TƯỞNG NIỆM Lần Thứ 48 Cố Trung Tá LÊ HẰNG MINH-DÐ ChinhNghia VNCH June 28, 2014

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LỄ TƯỞNG NIỆM Lần Thứ 48 Cố Trung Tá LÊ HẰNG MINH, Nguyên Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 2-Thủy Quân Lục Chiến-QL VNCH. Với sự tham dự của Nhà Văn NGỌC THỦY (Tác giả MỘT THỜI ÐỂ NHỚ viết về Cố TT LÊ HẰNG MINH )và Tư Lệnh LÊ MINH ÐẢO