TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ (Thiên Kim)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nhân lễ giỗ thứ 38 (8-1-1985 – 8-1-2023)

Trần Văn Bá giòng dõi người yêu nước
Nợ bút nghiên anh theo đuổi sách đèn

Là sinh viên  nơi kinh thành ánh sáng

Nhưng luôn hướng vùng  nắng ấm quê hương
Anh thao thức  vận nước giữa chính trường
Tranh đấu cho quê  nhà đương nguy biến
Phong ba  đẩy đưa sơn hà dâu biển
Nỗi đoạn trường  huyết lệ ứa  tâm can
Nước mắt anh nhòa nhạt chảy đôi hàng
Ngày 30 Tháng Tư- Đại tang  dân tộc
Anh  đớn đau  quyết  không xuôi tay được
Cùng bạn bè ôm mộng ước lên đường
Thắng hay thua cho thỏa những ước nguyền

Về Quê hương  để tròn câu chung thuỷ

Các Anh vũ trang chống quân Cộng phỉ
Hành động kiên trung với tấm chân tình
Dâng Tổ quốc đời tuổi trẻ hy sinh
Anh đau xót đã thét gào uất hận

Ôi! Trăm mười chín anh hùng lận đận

Vừa vung gươm đường kiếm đã vuột tay
Giặc bắt các anh đầy đọa đêm ngày
Tám tháng giêng anh đã đền nợ nước!
Một chín tám lăm (1985) ghi tâm khắc cốt
Trời đất thảm sầu  anh đã ra đi
Về với anh linh tiên liệt uy nghi
Toàn dân đổ lệ thương người chiến sĩ
Trần Văn Bá… người hùng anh vững chí

Gương tiền nhân anh chọn để soi đường

Nay giỗ Anh hương tỏa cõi vô thường
Giòng lệ nhớ người hùng Trần Văn Bá

Tổ quốc  luôn ghi ơn trên bảng đá
Tên của Anh lịch sử chép ngọn ngành
Nơi linh thiêng xa thẳm đó xin Anh
Nguyện Việt Nam mau đến ngày tươi sáng…
Thiên Kim