TT NGUYỄN VĂN THIỆU BỊ ÉP RỜI VIỆT NAM THẾ NÀO ? VÌ SAO ? (Phuong Malkin, nguời Việt ở Mỹ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Frank Snepp,Nhà phân tích chính về chiến lược Bắc Việt của CIA , nguời đã lái xe đưa Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra phi truờng rời Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 75 kể lại nội vụ.

Nhận định của Kissinger về TT Nguyễn Văn Thiệu