TRUYỀN THÔNG & TỔNG THỐNG TRUMP

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

… ”

-Truyền thông là một thiên chức. Cơ quan truyền thông nào bóp méo sự thật là loại truyền thông vô đạo đức. Hơn nửa Thế Kỷ trước, truyền thông Hoa Kỳ đã bóp méo chiến tranh Việt Nam, bằng cách nói những điều sai sự thật, có lợi cho VC. Họ phản bội những người chiến đấu cho sự tự so của họ. Ngày nay họ tiếp tục làm nhục đất nước Hoa Kỳ bằng hành động thiếu lương thiện của họ…

– Ai là công dân Hoa Kỳ mà không đứng ở vị trí công dân Hoa Kỳ để phê bình Hoa Kỳ nhưng lại đứng ở vị trí kẻ thù của Mỹ để lên án nước Mỹ thì đó là những kẻ ăn cháo đái bát. Ai được đất nước Hoa Kỳ dung dưỡng, chính phủ Hoa Kỳ cưu mang mà lại vô cớ chống Hoa Kỳ một cách điên cuồng như thể họ là kẻ thù của nước Mỹ, thì đó là những kẻ vô ơn và vô liêm sĩ …”

HUỲNH QUỐC BÌNH