TRUMP: CHẤM DỨT MỐI QUAN HỆ VỚI WHO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ chấm dứt mối quan hệ của họ với Tổ chức Y tế Thế giới về việc không ban hành các cải cách trước những lo ngại của Hoa Kỳ về việc xử lý đại dịch coronavirus và thiên kiến ​​thân Trung Quốc.

Tổng thống Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đang “chấm dứt” mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang bị trói buộc về việc không thực hiện cải cách trước những lo ngại về việc xử lý đại dịch coronavirus và thiên kiến ​​thân Trung Quốc.

“Vì họ đã không thực hiện các cải cách được yêu cầu và rất cần thiết, nên hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển các quỹ đó sang các thế giới khác và xứng đáng với nhu cầu sức khỏe cộng đồng toàn cầu khẩn cấp”, Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Vườn Hồng