TỔNG THỐNG TÔI ĐÃ KHÓC.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

GIỌT NƯỚC MẮT VÌ DÂN.

CHÚNG TÔI CŨNG KHÓC…

HÌNH ẢNH LÀM LAY ĐỘNG TRIỆU TRIỆU TRÁI TIM CON NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Đã là một Tỷ Phú, vợ đẹp con xinh, lâu đài 5 bảy cái, có máy bay riêng. Vậy mà ông không nghĩ ngơi để tận hưởng tuổi già, ông phải ra làm tổng thống, vì đâu? Vì ông đã nhìn thấy nhân dân Hoa Kỳ và thế giới sẽ chết dưới tay Trung Quốc nên ông đã đứng ra để đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia, ông không lãnh một đồng lương nào, nhưng ông đã làm việc không nghĩ ngơi để lo cho dân cho nước. Vậy mà bọn Đảng Dân Chủ Mỹ vẫn không một ngày nào không chửi ông và không để cho ông an tâm làm việc. Bọn chúng chẳng những không cộng tác với ông mà còn luôn cản trở và đánh phá ông trên mọi phương diện dù những điều đó không là sự thật…chúng tôi yêu quý ông bao nhiêu thì lại càng căm ghét bọn Đảng dân chủ thổ tả thân TC bấy nhiêu…

Tôi thật sự căm phẩn và ghê tởm người đã gieo con cúm tàu độc ác đang hủy diệt loài người.

Tôi thật sự ghê tởm và coi thường những con người đã tán tận lương tâm rẻ mạt phản bội QUỐC GIA & DÂN TỘC.

Tôi thật sự phẫn nộ, ghê tởm và khinh bỉ những người như mù và điếc, vô tâm và vô cảm Đảng Dân Chủ, những người đang cố gắng ngày đêm để cố gắng hạ bệ tiêu diệt TT DONALD TRUMP một cách điên rồ, trong khi ông ta đang cố gắng, cố gắng hết sức, để chạy đua với thời gian, quên mất bản thân để tập trung vào một mục tiêu: GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM cứu lấy người dân Mỹ yêu thương của mình và với CON NGƯỜI mà ông ấy luôn quan tâm. Trong khi Thế giới đang bị hủy diệt bởi dịch cúm Trung Quốc, ông đã bỏ qua tất cả sự ghen tị, chênh lệch quan điểm chính trị và các đảng phái chính trị để tập trung vào việc làm tốt nhất cho việc cứu người.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ, kính trọng, thương xót và biết ơn TT USA DONALD TRUMP.

Xin Chúa ở bên ông và ban phước cho ngài, bảo vệ ngài và bảo vệ ông khỏi mọi thảm họa, để ông vượt qua mọi chướng ngại vật và CHIẾN THẮNG ác quỷ.

Tạ ơn thánh thần Amen.

 

ANIMATED PICTURE MILLION MILLION LOVE HEART WORLDWIDE

He is a billionaire, beautiful wife and beautiful children, he has 5 or 7 castles, he has his own aircraft. Yet he did not rest to enjoy old age, he had to become president, because and why? Because he saw the American people and the world would die by China, so he stood out to assume the responsibility of leading the nation, he did not receive a paycheck, but he worked without rest to take care of the people for the country. Yet, the US Democrats still did not curse him one day and did not let him work safely. Not only did they not collaborate with him, but they always obstructed and attacked him in every way even though those things were not true … the more we loved him, the more we hated the Democratic Party. describe China Communist so much …

 

I resented and loathed the China who had sowed the evil Coronavirus that is destroying mankind.

I resent, disgust and despise those who sell cheap conscience that betray THE NATIONAL & PEOPLE.

I am indignant, disgusted and disdainful of those who are blind and deaf, heartless and heartless, who are trying their best day and night to try and destroy TT DONALD TRUMP in a mean, insane way, while he is trying. trying his best, racing against time, forgetting himself to focus on one goal: RESCUE RESCUE to his loving American People and to the HUMANITY He always cares about. Yes. While the World was destroyed with the Chinese flu epidemic, he ignored all jealousy, disparities of political views and political parties to focus on doing the best for SAVING people. I deeply admire, respect, mercy and gratitude TT USA DONALD TRUMP. May the Lord be with him, bless him, protect him and protect him from all disasters, so that he may overcome all obstacles and WIN. Thanks be to GOD. Amen.

VOTE FOR TRUMP 2020

VOTE FOR REPUBLICAN 2020

KAG!

MAGA!