TỔNG HỢP TIN, HÌNH ẢNH & VIDEO BUỔI LỄ TRAO GIẢI NHÂN QUYỀN 2019 TỔ CHỨC TẠI THƯỢNG VIỆN CANADA (THỦ ĐÔ OTTAWA Dec.07-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Đặc Phái Viên Thục Hiền Phỏng Vấn TS Nguyễn Bá Tùng: 

http://radiodlsn.com/2019/12/12/cau-chuyen-nhan-quyen-dac-phai-vien-thuc-hien-phong-van-ts-nguyen-ba-tung/

Xin bấm vào xem bản tin từ Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

 Xin bấm vào xem tin & hình do Duy Hân thực hiện

 Xin bấm vào xem hình ảnh do Bs Cương (Montreal) chụp


Xin bấm vào xem hình ảnh do Lê Phan (Ottawa) chụp

 Xin bấm vào xem hình do anh chị Tony Trần chụp