TINH THẦN YÊU NƯỚC TRONG CUỘC TỔNG KHỞI NGHĨA YÊN BÁI !)-2-1932 BẤT DIỆT

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Khúc tráng ca bất tử cách đây 89 trong cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái ngày 10/02/1930 đánh đuổi ngoại xâm giành độc lập ngàn đời ghi đậm nét trong lòng dân tộc Việt Nam: