TIN BUỒN: Thân Mẫu Tiến sỹ HÀ VĂN HẢI QUA ĐỜI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tin Buon

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN:
Thân Mẫu Tiến sỹ HÀ VĂN HẢICụ Bà HÀ VĂN HIẾN, Nhũ danh NGUYỄN THỊ RY, Pháp danh DIỆU ĐẠO. Đã mệnh chung lúc 20giờ 58 phút ngày 23 tháng 05 năm 2016 tại thành phố Medford, Tiểu bang Massachusetts. Hưởng thọ 92 tuổi.
Diễn đàn Chính Nghĩa VNCH ( hệ thống Paltalk toàn cầu , Xin thành kính phân ưu cùng Tang Quyến và Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Sớm về Miền Cực Lạc.

vonghoaphanuu