TIN BUỒN : GIÁO SƯ LƯU TRUNG KHẢO TẠ THẾ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

White callas

Vô Cùng Thương Tiếc Giáo Sư LƯU TRUNG KHẢO nguyên là Hội Trưởng  Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hải Ngoại. ĐÃ QUA ĐỜI 12:08 PM Cali Ngày Hôm nay Thứ Ba Dec. 22-2015.

Diễn Đàn Chính Nghĩa VNCH xin Chân Thành Phân Ưu cùng Tang Quyến.Kính chúc Hương Hồn Người Thầy Khả Kính, Nho nhã, Yêu Nước và Tận tụy Luôn sống vì Tha Nhân và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia sớm Siêu thoát Miền Cực Lạc.

White callas