TIẾNG TRỐNG MÊ LINH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Năm 1951, nhạc sĩ Văn Giảng soạn nhạc và Võ Phương Tùng viết lời, ca khúc Đêm Mê Linh chào đời. Đêm Mê Linh hát cho đồng bào miền Nam nghe về cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng; cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống lại chế độ Bắc thuộc, đánh đuổi thế lực cai trị của Đông Hán và giành lại nền độc lập cho dân tộc trong suốt 3 năm.

 Sự tích hai Bà Trưng thì không xa lạ gì với những người đã được lớn lên ở Nam Việt Nam, vào thời trước ngày 30 tháng Tư năm 1975.

 Hơn 70 năm sau, Đêm Mê Linh vẫn còn là những thao thức trong lòng người dân Nam. Nhất là những năm sau này, khi thảm họa lệ thuộc phương Bắc đã và đang trở thành sự thực!

 Tiếng trống Mê Linh hãy còn vang vọng trong lòng người Việt Nam!