THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG: (Chanel VNP)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tình Hình  Biển Đông với 3 vấn đề đặt ra:
1) Chính sách của chính quyền TT Joe Biden hiện nay so với chủ trương của chính quyền TT Donald Trump trước đây đối với vùng Biển Đông có những điểm tương đồng và khác biệt nào?
2) Hoa Kỳ phải đối phó ra sao về du kích Biển của Trung Cộng trên Biển Đông?
3) Nhận định về Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin thăm Singapore, Việt Nam và Philippines