THƠ 30 THÁNG TƯ ĐEN- 41 NĂM QUỐC HẬN- NỖI LÒNG 2016 (thienthuntth)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Quên hay nhớ, thời gian không dừng lại,
Trang sử buồn đẫm máu vẫn còn đây,
Bốn mươi mốt năm QUỐC HẬN từng ngày,