THIÊN THƯỢNG PHÙ VÂN (Quyên Di)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of cloud and nature

May be an image of sky

Hình mượn internet

May be an image of cloud, twilight and nature

Hình mượn internet

May be an image of cloud, twilight, tree and nature

May be an image of cloud, twilight and nature

Hình mượn internet

May be an image of cloud and nature

Hình mượn internet

May be a closeup of 1 person and standing

Hình mượn internet

May be an image of 1 person and standing

Hình mượn internet

May be an image of 1 person and standing

Hình mượn internet

May be an image of 1 person and standing

Hình mượn internet

May be an image of 1 person, standing and outdoors

Hình mượn internet

May be an image of 1 person, standing and flower

Hình mượn internet

Thiên thượng phù vân như bạch y
Tư tu cải biến như thương cẩu.
(Tu du hốt biến vi thương cẩu.)
Đỗ Phủ – Khả Thán
Thiên thượng phù vân như bạch y
Trời bày áo trắng để làm chi!
Có người ngửa mặt nhìn mây trắng
Ngậm ngùi nhớ lại thuở xuân thì.
Thiên thượng phù vân như thanh y
Áo xanh trời mặc để làm chi!
Có người nhìn mây xanh, xanh lắm
Nhớ đến một người giữa mùa thi.
Thiên thượng phù vân như hoàng y
Áo vàng trời mặc để làm chi!
Có người nhìn mây vàng, vàng thắm
Nhớ đến người xưa dáng nhu mì.
Thiên thượng phù vân như hồng y
Trời bày áo đỏ để làm chi!
Có người mê mẩn nhìn mây đỏ
Nhớ đến một người buổi vu quy.
Thiên thượng phù vân như tử y
Trời bày áo tím để làm chi!
Có người ngơ ngẩn nhìn mây tím
Nhớ đến một người phút biệt ly.
Thiên thượng phù vân như hắc y
Áo đen trời mặc để làm chi!
Có người nhìn mây đen, đen thẫm
Nhớ đến một người lệ sầu bi.
Quyên Di