THE SADDEST DAY-30 APRIL- THE FALL OF SAIGON (Fb Destiny Nguyen & Khánh Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mời nghe một bài hát hiếm hoi của một nhạc sĩ Mỹ viết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Ngày mà theo người nhạc sĩ đó là một ngày tang thương đang đổ xuống Sài Gòn . Ở cuối bài hát diễn tả rằng có những tấm hình chụp được nhiều người trong đó , nhưng tất cả họ đều phải chạy , họ đã phải đi về đâu trước khi mặt trời lặn."Sorrow About To Fall" written by Jeff Lynne….There's a silence in the cityThere's nobody aroundAnd everyone that we knewMoved to higher groundThere's a shadow hanging overheadIt lingers there aloneChanging all we ever knewThe changes start to showThere's a sorrow about to fallThere's a sorrow about to fallThere's a new sound in the wiresAnd ears are to the groundAnd everything that once was oursHas slowly turned aroundSomething happened to the seasonsStarted falling with the rainAnd something changed foreverWe gotta find a wayThere's a sorrow about to fallThere's a sorrow about to fallThere's people in the photographsBut they all had to runThey went away to somewhereBeyond the setting sunThere's a sorrow about to fallThere's a sorrow about to fallThere's a sorrow about to fallThere's a sorrow about to fallSorrow about to fall, fall, fall, fallSorrow about to fallSorrow about to fallSorrow about to fall

Posted by Destiny Nguyen on Sunday, April 9, 2017

Bài hát hiếm hoi của một nhạc sĩ Mỹ viết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Ngày mà theo người nhạc sĩ đó là một ngày tang thương đang đổ xuống Sài Gòn . Ở cuối bài hát diễn tả rằng có những tấm hình chụp được nhiều người trong đó , nhưng tất cả họ đều phải chạy , họ đã phải đi về đâu trước khi mặt trời lặn.

“Sorrow About To Fall” 
written by Jeff Lynne….

There’s a silence in the city
There’s nobody around
And everyone that we knew
Moved to higher ground

There’s a shadow hanging overhead
It lingers there alone
Changing all we ever knew
The changes start to show

There’s a sorrow about to fall
There’s a sorrow about to fall

There’s a new sound in the wires
And ears are to the ground
And everything that once was ours
Has slowly turned around

Something happened to the seasons
Started falling with the rain
And something changed forever
We gotta find a way

There’s a sorrow about to fall
There’s a sorrow about to fall

There’s people in the photographs
But they all had to run
They went away to somewhere
Beyond the setting sun

There’s a sorrow about to fall
There’s a sorrow about to fall

There’s a sorrow about to fall
There’s a sorrow about to fall

Sorrow about to fall, fall, fall, fall
Sorrow about to fall
Sorrow about to fall
Sorrow about to fall