THÁNG TƯ THÃM CẢNH (Ngư Sĩ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

THÁNG TƯ THÃM CẢNH

Tháng Tư ngày ấy cảnh thê lương

Lửa dậy bùng lên rực phố phường

Pháo Cộng dập vùi tan phố thị

Thây người gục ngã rãi bên đường

“Vì dân” đất nước nghèo tơi tả

“Giải Phóng” miền Nam đói thảm thương

Bốn tám năm…. dân còn bỏ chạy

Ô-Sin lao động trốn Thiên Đường….!

(Ngư Sĩ) 

THIÊN ĐÀNG CỘNG SẢN

Thiên Đàng Cộng Sản thế này đây

Để lũ dân đen sống đoạ đày

Đói rách dân oan che mái lá

Giàu sang cấp chức tậu đền đài

Buôn dân chẳng hổ phường nô bộc

Bán nước nào e đứa mặt dày

“Giải Phóng” toàn dân thành vô sản

Nhà tan nước mất mấy ai hay…?

Ngư Sĩ