THÁNG TƯ CỦA THẰNG LÍNH MIỀN NAM VIỆT NAM (Lan Phi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Khi cuộc đời như mảnh vỡ chiếc ly
đem cứa nát những trái tim chai sạn
những thằng lính không chết trong bom đạn
chết trong tù _ sau ngày tháng tư đen
 
Cuộc chiến đi qua _dân tộc yếu hèn
quỳ hai gối và đem thân làm nô lệ
chúng tuyên truyền chiến tranh ý thức hệ
đất nước mình _ giờ giặc chiếm mới đau
 
Cha mẹ _ vợ chồng_ bè bạn xa nhau
những thằng lính lưu vong lìa Tổ quốc
những anh hùng xưa giặc nghe “mất mật”
giờ vùi thây nơi đất lạ quê người….
 
Tháng tư về _nơi miên viễn mồ côi
ngồi nhớ hết những anh em đồng đội
chiến thuật bốn vùng gió mưa lặn lội
nắng gió lào _ phơi áo trận ChuPao
 
Đêm Kontum tiền đồn ngắm ngàn sao
mai súng đạn dẫn quân vào Lệ Khánh
“bứng chốt”_ mở đường ta vào trận đánh
máu bạn máu thù _ đặc quánh bụi cao nguyên
 
Vào Pleime chận bọn giặc như điên
đêm đóng chốt mắt trừng qua biên giới
kinh Vĩnh Tế nước đồng con cá lội
vào núi Dài _ Ô tà soóc _ Hang Dơi
 
Hành quân hai mùa mưa nắng bỏ đời
làm lính trận mạng treo trên đầu súng
sống chết hiên ngang không buồn số phận
bởi sinh làm trai thời loạn núi sông
 
Sống có tên chết phỉ chí tang bồng
đem sinh mạng đắp bồi cho tổ quốc…
những thằng lính…miền Nam xưa có thật
vẫn nhớ về…một cuối tháng tư đen…
 
LanPhi