SỰ THẬT VỀ TRẠI TÙ AN NAM và 325 ĐẢNG VIÊN VNQDĐ BỊ LƯU ĐÀY BIỆT XỨ TẠI ĐẢO GUYANE, NAM MỸ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Bấm vào hình bên dưới để xem thêm các hình khác)

Những chuồng cọp để nhốt những người tù Nhà Lao An Nam (trong đó đại đa số là đảng viên VNQDĐ)