SINH VI TƯỚNG, TỬ VI THẦN: NGŨ HỔ TƯỚNG QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ
*

Tướng Lê Nguyên Vỹ “Chết theo Thành”
*
*     *

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai 
*
 
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai
*

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai và viên đạn cuối cùng

Tướng Lê Văn Hưng
TT Nguyễn Khoa Nam

TT Nguyễn Khoa Nam 
*
*     *
Tướng Phạm văn Phú
*

Những Ngày Cuối Cùng Của Tướng Phạm văn Phú 
https://phailentieng.blogspot.com/2015/03/sinh-vi-tuong-tu-vi-than-ngu-ho-tuong.html?fbclid=IwAR3IrqH9AdpMjxswZ3x-gT7T-MyqICxNZY0ppttGI0UD6VieqzBhsNP_qXA