SINH NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ (Cao Nguyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of ticket stub and text that says '197 THÁNG TƯ pril Avrll 30 Thứ tư Wednesday Mercredi 19 MEO T'

Con sinh ba-mươi-tháng-tư
đúng ngày cha bước vào tù khổ sai
tiễn cha, mẹ nén thở dài
sợ buông tiếng nấc mệt nhoài thân con
Cha đi bước lặng bồn chồn
mẹ khô mạch sữa, con tròn tuổi không
lúa nào xanh giữa máu ròng
còn ai đi kiếm xác chồng giữa đêm
Mẹ nuôi con nặng truân chuyên
oằn vai quang gánh, ưu phiền riêng mang
ngày đời khổ nhục dọc ngang
đêm tình thao thức ru con vào đời
Cha về quá tuổi thôi nôi
mừng con biết lớn theo lời mẹ ru
ngẩng đầu đi giữa dòng đời
bước qua khắc nghiệt cố cười làm vui
Nay con bốn – tám tuổi rồi
đang ngồi nhớ lại những lời mẹ ru
và lời cha nhắn trong tù
viết thành bi khúc gửi người ngàn sau !
Cao Nguyên